เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 54

posted on 13 Mar 2012 07:19 by kondt1 in Nakhon

โอง หรือ พะอง

คือบรรไดไต่ตาลมาขานบอก
มัดด้วยตอกไม้ไผ่ใคร่จักรู้
ภูมิปัญญาสาธกยกเชิดชู
ยากน่าดูหาคนปีนต้นตาล

มีดปาดตาลเหน็บอยู่คู่กายชิด
ประหนึ่งมิตร...คมวาว...จึ่งเล่าขาน
*"บอกไม้ไผ่"นั้นหนอพอเข้าการ
รับน้ำหวาน(เมา)ภูมิปัญญาเอามากิน

น้ำที่ได้จากจั่น(งวงตาล)ตาลโตนด
เป็นของโปรด*โม๋เมาเขาตัดสิน
ใส่เคี่ยม...เยอะหน่อยค่อย-ค่อยริน
ถ้าไม่ชินเมาแอ๋...แน่ ลองดู

นำไปต้มขนานนาม"น้ำตาลสด"
ทุกหยาดหยดหวานล้ำย้ำให้รู้
บรรพบุรุษทำให้เห็นเป็นดั่งครู
"โอง"ปีนสู่ยอดไม้...ไม่ยากเย็น...................อัง 12-3-55


โอง หรือ พะอง...เป็นลำไม้ไผ่สำหรับพาดขึ้นต้นตาลต่างบันได ใช้ไม้ไผ่ป่าทั้งลำมีตาทุกข้อลิดปลายออก เหลือยาวพอสำหรับเหยียบไต่เป็นบันไดขึ้นสู่ยอดต้นตาล ต้นตาลที่สูงมากต้องใช้พะองมากลำ พะองที่สูงมากจะใช้ไม้ไผ่ประมาณสี่ลำ พะอง ๆ หนึ่งยาวประมาณสิบศอกถึงสามวา

***
บอกไม่ไผ่ หมายถึง กระบอกไม้ไผ่
โม๋เมา หมายถึง คนที่ชอบดื่ม

***ข้อมูลเพิ่มเติม

Comment

Comment:

Tweet