เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 52

posted on 24 Dec 2011 03:24 by kondt1 in Nakhon

ตำนานแห่งสายน้ำ...พ่อท่านกลาย
**********

ยกตำนาน กาลเก่า มาเล่าสู่
ถึงมวลหมู่ มิตรรัก อีกสักหน
"เทพอารักษ์" คลองกลาย แห่งสายชล
เหล่าผู้คน ทั่วไป เลื่อมใสศรัทธา

มโนน้อม พร้อมก้ม บังคมท่าน
หลากผลงาน ความรู้ ผู้ศึกษา
ชิวิตอิง น้ำใส สายธารา
ศาสนา เคร่งครัด ปฏิบัติตน

กว่า 200 ปีผ่าน กาลลุล่วง
ใจยังห่วง ลูกหลาน บัลดาลผล
ทั้งผูกพัน คลองกลาย เคยได้ยล
อิทธิพล ฤทธา แห่งวารี

หากแม้นใคร คิดการ ให้ธารขุ่น
จักต้องวุ่น เรื่องร้าย ไม่สุขศรี
หากใครทำ สกปรก ตกนที
ดลให้มี เหตุเคลื่อน มาเตือนใจ

ความศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์แกร่ง อันแรงกล้า
จึงสร้าง"หลา" ประดิษฐ์ จิตเลื่อมใส
เทพอารักษ์ สายชล สืบค้้นไป
ตำนานไพร สานต่อ...พ่อท่านกลาย...

..........................................................................อัง 21-7-54

พ่อท่านกลาย เป็นอิสลามที่เคร่งครัดในทางศาสนาและเก่งกล้าในเรื่องไสยศาสตร์มาก เมื่อตายไปแล้วก็เกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้น กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปกราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำ คลองกลายซึ่งเป็นลำน้ำสำคัญต่อพ่อท่านกลายตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งท่านได้ยึดบริเวณสองฝั่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยลำน้ำในลำคลองกลายนี้ เป็นเครื่องชุบเลี้ยงชีวิตให้มีความสดชื่นแก่พรรคพวกและบริวารของท่านนั้น

มาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าทำความสกปรกลงไป ถ้าฝ่าฝืนก็จะบังเกิดมีอาการจุกเสียดทุรนทุรายต่าง ๆ นานา เกิดขึ้นแก่ผู้กระทำผิดนั้นทุกรายไป ฉะนั้นบุคคลทั่วไปจึงปฏิบัติยึดถืออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะคนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสองฝั่งคลองกลาย จะไม่ทำให้น้ำในคลองกลายสกปรกเป็นอันขาด

จากความศักดิ์สิทธิ์อันแรงกล้านี้เอง มีบุคคลเกิดความศรัทธาสร้าง “หลา” (ศาลเจ้า) ถวายซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปบริเวณริมฝั่งคลองกลายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปากน้ำ แต่ศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดและอนุสาวรีย์บรรจุอยู่ด้วยนั้น ตั้งอยู่ที่ตลาดสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว ใกล้หัวสะพานคลองกลาย แห่งหนึ่งอยู่ริมถนนสายนคร – สิชล และที่หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย ใกล้ปากน้ำอีกแห่งหนึ่ง เฉพาะที่สระแก้วนั้นเมื่อก่อนศาลเจ้าพ่อท่านกลาย ตั้งอยู่ที่ตลาดเก่า ๆ ริมคลองกลายใกล้เส้นทางเก่า ผู้ใดเดินตลาดเก่า ๆ ริมคลองกลายใกล้เส้นทางเก่า ผู้ใดเดินผ่านศาลเจ้านี้ต้องหยุดคารวะ หนังตะลุง โนราจะไปแสดงที่ไหนถ้าเดินมาถึงจะต้องหยุดบรรเลงถวายทุกครั้งไป


***ข้อมูลเพิ่มเติม

Comment

Comment:

Tweet