เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 50

posted on 24 Dec 2011 03:01 by kondt1 in Nakhon

พระครู 4 กา ผู้รักษาพระธาตุ นครศรีฯ

๐ตำนานเล่า แต่ต้น ได้ค้นหา
"เรื่องพระครู สี่กา" มาสดับ
คือองค์ผู้ ดูแล และน้อมรับ
องค์กำกับ ความผันแปร แต่ละทิศ

๐หนึ่งทิศเหนือ "กาขาว" เฝ้ารักษา
"ท้าวกุเวร" แปลงกายา มาสถิตย์
ตะวันตก "กาดำ" พร่ำพินิจ
"วิรุฬปักษ์" เจ้าชีวิต แห่งนาคา

๐ตะวันออก "กาเหลือง" ผู้เรืองศักดิ์
"ธตรฐ" อารักษ์ ดีนักหนา
ด้านทิศใต้ กาสีแดง แปลงกายมา
"วิรุฬหก" พักตรา เป็นกุมภัณฑ์

๐ทั้งสี่ทิศ สถิตย์ครอบ รอบพระธาตุ
ผู้อำนาจ ยิ่งใหญ่ ได้จัดสรร
เจ้า ร.5 สายพระเนตร แบ่งเขตปัน
ให้ช่วยกัน ดูแล แต่ละกา

๐ท่านกาแก้ว ทิศเหนือ เอื้อน้ำจิต
ท่านกาเดิม ตะวันตกทิศ ปริศนา
ท่านการาม ตะวันออก บอกศักดา
ท่านกาชาด ทักษิณา รับดูแล

๐ทั้งสี่ทิศ ยึดพระธาตุ เป็นบาทบท
น้อมประณต เอ่ยฝาก อยากเผยแผ่
สี่กานี้ มิได้ปั้น ให้ผันแปร
เรื่องเก่าแก่ ตำนานมี ที่เมืองคอน...........

.........................................................................................อัง 11-6-54

ในตำนานพระครู 4 กา เล่าสืบต่อกันมาว่า มีพระอรหันต์สาวกรูปหนึ่งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาริกธุดงค์มาจากประเทศลังกาเข้าสู่แคว้นสุวรรณภูมิ โดยเข้ามาทางเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง เพื่อหาสถานที่ก่อสร้าง “พระอุเทสิกเจดีย์” สำหรับเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อทำการก่อสร้างพระอุเทสิกเจดีย์ คือพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเสร็จ “ท้าวจตุโลกบาล ผู้มีหน้าที่พิทักษ์รักษาโลกทั้ง 4 ทิศ อาศัยอยู่ยอดเขายุคลธรทั้ง 4 ทิศ และทำหน้าที่รักษาภูเขาในแต่ละทิศด้วย แบ่งหน้าที่กันรักษาดังนี้

ทิศเหนือ มี ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวัณ ผู้เป็นจ้าวแห่งภูติผีปิศาจ
ทิศตะวันตก มี ท้าววิรุฬปักข์ ผู้เป็นจ้าวแห่งนาคาหรือพญานาค งูมีหน้าที่รักษา
ทิศตะวันออก มี ท้าวธตรฐ ผู้เป็นจ้าวแห่งคนธรรพ์ ซึ่งเป็นภาคหนึ่งของพระอินทร์มีหน้าที่รักษา
ทิศใต้ มี ท้าววิรุฬหก ผู้เป็นจ้าวแห่งกุมภัณฑ์หรือพวกยักษ์มีหน้าที่รักษา

ท้าวจตุโลกบาลหรือท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 องค์นี้ ต่างพากันแปลงกายเป็นกา 4 ตัว 4 สี มา ทำหน้าที่พิทักษ์รักษา
องค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช โดยแบ่งหน้าที่กันรักษาองค์พระบรมธาตุทั้ง 4 ทิศ ดังนี้

ทิศเหนือ ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวัณ แปลงกายเป็น กาสีขาว ทำหน้าที่รักษา
ทิศตะวันตก ท้าววิรุฬปักข์ แปลงกาย เป็น กาสีดำ ทำหน้าที่รักษา
ทิศตะวันออก ท้าวธตรฐ แปลงกายเป็น กาสีเหลือง ทำหน้าที่รักษา
ทิศใต้ ท้าววิรุฬหก แปลงกาย เป็น กาสีแดง ทำหน้าที่รักษา

ด้วยผู้พิทักษ์รักษาทั้ง 4 องค์ ที่รักษาในแต่ละทิศล้วนมีอิทธิฤทธิ์มาก พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช จึงปลอดภัยจากธรรมชาติและภัยมนุษย์ รวมทั้งภัยจากสัตว์ร้ายจนยืนยงมาได้ตราบทุกวันนี้ ความสำคัญของท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจตุมหาราชทั้ง 4 องค์ ที่แปลงกายมาเป็น “กา” ทำหน้าที่รักษาองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เมื่อมีการแต่งตั้งพระสงฆ์ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ทางคณะสงฆ์จึงทำการคัดเลือกเอาเฉพาะแต่พระสงฆ์ที่ทรงคุณวุฒิทางวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง มาตั้งชื่อให้ตรงกับกาทั้ง 4 ที่ทำหน้าที่รักษาองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เรียกพระราชทินนามว่า “พระครู” มีความหมาย ดังนี้

พระครูกาแก้ว หมายถึง กาสีขาว ทำหน้าที่รักษาองค์พระบรมธาตุ ทิศเหนือ
พระครูกาชาด หมายถึง กาสีแดง ทำหน้าที่รักษาองค์พระบรมธาตุ ทิศใต้
พระครูการาม หมายถึง กาสีเหลือง ทำหน้าที่รักษาองค์พระบรมธาตุ ทิศตะวันออก
พระครูกาเดิม หมายถึง กาสีดำ ทำหน้าที่รักษาองค์พระบรมธาตุ ทิศตะวันตก

แต่จากบันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า อาณาจักรตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช ปรากฎในศิลาจารึกหลักที่ 24 ในสมัย พ.ศ.ที่ 18 โดยมี พระเจ้าจันทรภาณุหรือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าผู้ครองเมืองอาณาจักร ตามพรลิงค์แห่งนี้รุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาสูงสุด เป็นเมืองแห่งนักปราชญ์มีแสนยานุภาพทางทหารมาก เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชสร้างพระบรมธาตุขึ้นมา ทั้งนี้ก็เนื่องจากเกิดโรคห่าระบาดอย่างหนัก
ต่อมา พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 2 ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากองค์ที่ 1 ผู้เป็นพระเชษฐาทรงบูรณะพระบรมธาตุขึ้นมาใหม่ และนำพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาเผยแพร่ ได้จัดตั้งคณะสงฆ์ที่เมืองนครศรีธรรมราชเรียกว่า “พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์” พระสงฆ์ชาวลังกาได้ช่วยบูรณะสร้างเสริมสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นไปตามแบบลังกา โดยก่อสถูปแบบลังกาครอบเจดีย์พระบรมธาตุองค์เดิม พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ 2 กำหนดให้ บริเวณรอบๆ องค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเขตพุทธาวาส จัดระเบียบคณะสงฆ์เป็น 4 คณะ ยึดเอาแบบแผนพยนต์ที่รักษาพระบรมธาตุมาเป็นนัย คือ คณะกาแก้ว กาชาด การาม และกาเดิม ตามแบบพระเถรานุเถระที่ได้รับสมณศักดิ์รักษาพระบรมธาตุทั้ง 4 ทิศ มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระราชาคณะ กาแก้ว กาชาด การาม และกาเดิม ได้รับฐานานุกรมเป็น “พระครู” ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของ พระครู 4 กา ทั้งที่เป็นตำนานและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาผูกเข้าด้วยกัน พระครู 4 กา ผู้พิทักษ์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

***ข้อมูลเพิ่มเติม1
***ข้อมูลเพิ่มเติม2

Comment

Comment:

Tweet