เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 48

posted on 24 Dec 2011 02:49 by kondt1 in Nakhon

"หัวนะโม"

๐"หัวนะโม" ของโบราณ มาขานบอก
"ประวัติ"ออก ตัวก่อน อย่าย้อนว่า
น้อยข้อมูล อิงอ้าง ทางวาจา
แต่จัดมา หนึ่งนี้ ที่เมืองคอน

๐สมัย "พระเจ้าศรีธรรมโศก" มีโรคร้าย
คนมากมาย สิ้นหวัง นั่งสลอน
พระองค์จัด พิธีใหญ่ ให้เป็นพร
ณ ดงดอน พิธีกรรม ทำกันจริง

๐อัญเชิญเทพ ทั้งสาม ตามตำรับ
พิธีรับ พิธีพราหมณ์ งดงามสิ่ง
"หัวนะโม" ยาใจ ให้พึ่งพิง
สถิตย์นิ่ง สดับ กับสิ่งดี

๐แล้วไปโปรย ฝังไว้ ในรอบทิศ
ป้องกันพิษ โรคห่า ณ คอนศรี
อัศจรรย์ พลิกผัน ในทันที
โรคห่านี้ หยุดพลัน ในทันใด

๐ข้อมูลเพิ่ม อย่างไร ใคร่น้อมรับ
พร้อมสดับ ความรู้ จากผู้ให้
แม้นหากมี พลั้งพลาด ขาดสิ่งใด
กราบ...อภัย โปรดท้วงทัก จักขอบคุณ................อัง 2-6-54

หัวนะโม เป็นวัตถุทรงกลม มีตัวอักษร กล่าวกันว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช สร้างหัวนะโมไว้ด้วยพิธีกรรมอันสูงส่งของพราหมณ์ โดยอัญเชิญเทพเจ้าทั้งสามคือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม มาสถิตในหัวนะโม เพื่อเอาไปฝังหว่านรอบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อป้องกันโรคห่าระบาด ปัจจุบันหัวนะโม ถือเป็นเครื่องรางของขลัง หรือวัตถุมงคลชื้นเอกของนครศรีธรรมราช

***ข้อมูลเพิ่มเติม

Comment

Comment:

Tweet