เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 46

posted on 02 Sep 2011 17:16 by kondt1 in Nakhon

ภูมิปัญญา- “สาดจูด”(เสื่อกระจูด)

๐กลัว “สาดจูด” บ้านเรา เก่าเข้ากรุ
จึงฉลุ ลายลักษณ์ อักษรศิลป์
ผูกเป็นเรื่อง เมืองคอน ย้อนให้ยิล
หวังถวิล ลูกหลาน สืบสานกัน

๐พรุควนเคร็ง แถบนี้ “จูด”มีมาก
ต้นจูดจาก ธรรมชาติ สาน “สาด”สรรค์
ทีละตอก ออกเป็นเสื่อ แล้วเอื้อปัน
เป็นผืนนั้น ฝากน้องพี่ ต่างดีใจ

๐สาดกระจูด งานค้นคว้า วิชาหมอ
ช่วยชลอ แผลกดทับ นับว่า “ใช่”
อัมพาต นอนนาน การกลไก
เลือดหยุดไหล เลี้ยงเนื้อเยื่อ เชื่อได้เลย

๐อ้างโรงบาล ขึ้นมา อย่าสงสัย
ผลวิจัย โปรดฟัง อย่านั่งเฉย
เอาสาดจูด รองนอน ปูก่อนเอย
ดีกว่าเคย ใช้เพียง เตียงโรงบาล

๐ผิวสาดจูด มีสิ่งหนึ่ง ซึ่งช่วยได้
ความเย็นไง ช่วยลดร้อน ตอนสังขาร
ขยับเยื่อน เคลื่อนกาย ไม่ได้การ
คือผลงาน อีกขั้น “ภูมิปัญญา”……….
……………………………..อัง 21-1-54

ป่าพรุควนเคร็ง ของอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นป่าพรุขนาดใหญ่ ที่มีเนื้อที่นับแสนไร่ มีกระจูดขึ้นตามธรรมชาติอยู่บริเวณรอบ ๆ ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบของหมู่บ้านทะเลน้อย ของจังหวัดพัทลุงด้วย ซึ่งอยู่ใกล้กัน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชาวบ้านบริเวณรอบป่าพรุ จึงนำกระจูดมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ในอดีตชาวบ้านได้นำลำต้นของกระจูดมาจักสานเป็นเครื่องปูลาด เรียกว่า “ สาด” (ภาษาถิ่นภาคใต้ ) หรือ “ เสื่อ” หรือบรรจุภัณฑ์ ที่เรียกว่า “สอบ”หรือกระสอบ จากภูมิปัญญาดั้งเดิมมีการสานกระจูดเฉพาะ เสื่อ และกระสอบ เท่านั้นเพื่อใช้ในการ ปูนอน และตากข้าวเปลือก และใช้กระสอบสำหรับใส่ข้าวสาร หรือเกลือและของใช้อย่างอื่นภายในครัวเรือนและของใช้ในครัวเรือน
ผลการวิจัยของอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าเสื่อกระจูดช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ ระบุผลทดสอบเสื่อกระจูดช่วยลดอุณภูมิผิวหนังได้ดีกว่าเบาะ พร้อมเร่งวิจัยเชิงลึกสู่การใช้งานจริงกับผู้ป่วยไม่สามารถขยับตัวได้เอง
หนึ่งในปัญหาของผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้เองอย่างผู้ป่วยโรคอัมพาตก็คือเรื่องของ “แผลกดทับ” ซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันเป็นผลจากการถูกกดทับเป็นเวลานานๆ ทั้งนี้แผลกดทับมักจะเกิดบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่เหนือปุ่มกระดูกเช่น บริเวณก้นกบ ปุ่มกระดูกตรงบริเวณด้านข้างของสะโพก ส้นเท้า ตาตุ่ม ฯลฯ

Comment

Comment:

Tweet