เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 45

posted on 02 Sep 2011 17:12 by kondt1 in Nakhon

ภูมิปัญญาชาวบ้าน “ครกสีข้าว”
********
๐ “ครกสีข้าว” คราวก่อน มาย้อนบอก
ไม่ได้ลอก เลียนใคร ในวิถี
ไม่เปลืองทั้ง ไฟฟ้า น่าจะดี
แต่วันนี้ หายลับ ลำดับกาล

๐ฤ ลูกหลาน จะรู้ซึ้ง ถึงคุณค่า
ข้าวเปลือกมา กว่าจะเห็น เป็นข้าวสาร
ปัจจุบัน ทันใจ ข้าวในจาน
กินตามร้าน ตามสั่ง ได้ดังใจ

๐มีโรงสี ทันสมัย มาใช้สอย
ขัดจนร่อย จนหรอ พอเม็ดใส
วิตามิน ต่าง-ต่าง จางหายไป
และเหลือไว้ เมล็ดข้าว ขาวเหมือนกัน

๐สิ่งสำคัญ อย่างมาก อยากกล่าวถึง
หวังให้ซึ้ง กลวิธี ที่มาผัน
จากข้าวเปลือก สู่ข้าวสาร นั้นนานครัน
จึงหมายปัน ความรู้ สู่มวลชน…
…………………………………………………….อัง 20-1-54

ครกสี เป็นเครื่องมือที่ใช้สีข้าวของชาวบ้านในอดีต ตัวครกสีสานด้วยไม้ไผ่ตั้งอยู่บนขาหนั่งสี่ขา ครกสีลูกหนึ่งมีสองตอนหรือหกหัว คือตอนล่างกับตอนบน หรือตัวล่างซึ่งเป็นตัวผู้และตัวบนซึ่งเป็นตัวเมีย ตัวล่างหรือตัวผู้ประกอบด้วย “โด” ซึ่งทำด้วยไม้กรมปักษ์ติดตรึงตรงใจกลางของตัวครกสี ในปัจจุบัน “ครกสี” ได้ถูกเครื่องผ่อนแรงอันเป็นผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ ความสำคัญและถูกละทิ้งโดยสิ้นเชิง จึงทำให้ “ครกสี” ค่อย ๆ สูญหายไปจากความเป็นอยู่อย่างไทย ๆ ของเราในที่สุด

Comment

Comment:

Tweet