เล่าเรื่องเมืองคอน

เวป"เล่าเรื่องเมืองคอน"กลอนทุกบท ประพันธ์พจน์เชิดชูอนุสรณ์ ภูมิปัญญาเก่าค้นคนเมืองคอน ทุกบทตอนภูมิใจในผลงาน หากลอกเลียนแอบอ้างไปวางขาย ขอให้กลายร่างดับลับสงขาร แต่หากมุ่งเจตนาวิชาการ ขอผลงานโด่งดังทั้งฟ้าไกล พนมมืออธิษฐานพยานข้าฯ ด้วยศรัทธาธาตุยอดทองอย่าหมองไหม้ ปู่แห่งข้าฯที่บ้าน"ศาลต้นไทร" หากมันไซร้คิดย่ำยีหมายบีฑา ขอให้ความสิ้นหวังจงบังเกิด โคตรกำเนิดหมอบลงตรงเท้าข้าฯ หากแม้นมันเรื่องรักษ์ทรงศักดา ขอให้ฟ้าลงฑัณฑ์ถึงบรรลัย..สาธุ ...อัง 22-1-54

เล่าเรื่องเมืองคอน 47

posted on 02 Sep 2011 17:21 by kondt1 in Nakhon

อริยะสงฆ์…วัดถลุงทอง นครศรีฯ..
“พ่อท่านคลิ้ง”
*******

พ่อท่านคลิ้ง อริยะสงฆ์ อีกองค์หนึ่ง
ประวิติซึ่ง “พ่อท่านคล้าย” ได้กล่าวขาน
คือพระสงฆ์ องค์ครู บูรพาจารย์
นำมาขาน บูชา ต่อสาธุชน

“ถลุงทอง” วัดเก่า เราท่านรู้
ที่ตั้งอยู่ ร่อนพิบูลย์ เพิ่มพูลผล
ทั้งเจดีย์ พ่อท่านคลิ้ง มิ่งมงคล
เชิญไปยล กราบไหว้ ใจบูชา

ในครั้งหนึ่ง คำกล่าว เล่าเอาไว้
เมื่อคนไป วัดสวนขัน พ่อท่าน(คล้าย)ว่า
มาทำไม ให้ลำบาก หากศรัทธา
อันวาจา พ่อท่านคลิ้ง นั้นสิ่งดี

จดจารึก เอาไว้ ในดวงจิต
น้อมอุทิศ เลื่อมศรัทธา ชูราศรี
แม้นผู้เขียน ได้พึ่ง ซึ่งบารมี
เอื้อนวลี เจตน์บริสุทธิ์ เป็นพุทธบูชา……
………………………………………………………อัง 24-3-54

พ่อท่านคลิ้ง หลวงพ่อคลิ้ง วัดถลุงทอง นับว่าเป็นอริยะสงฆ์แดนทักษิณอีกองค์หนึ่งของเมืองนค รศรีธรรมราช ตลอดชีวิตร้อยกว่าปีของท่านมีแต่เมตตาธรรมต่อผู้ที่ไ ด้ไปกราบท่าน สำหรับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้น ขนาดพ่อท่านคล้าย แห่งวัดสวนขัน ยังกล่าวยกย่อง พ่อท่านคลิ้งเสมอ เช่นว่า มีชาวบ้านจาก อ.ร่อนพิบูลย์ไปกราบพ่อท่านคล้าย พอท่านทราบว่ามาจากร่อนพิบูลย์ ท่านก็จะกล่าวว่า “ทีหลังไม่ต้องมาไกลถึงนี้หรอก ไปหาท่านคลิ้งนั้นแหละ ท่านคลิ้ง(หลวงพ่อคลิ้ง)ให้พรดีเหมือนเหมือนฉัน” หรือ แม้แต่พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา ก็ยังกล่าวยกย่อง หลวงพ่อคลิ้งเสมอ

Comment

Comment:

Tweet